Üyelik Sözleşmesi

 

Üyelik Sözleşmesi

1

Sitenin Tanımı: Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesi, Feyza Oyuncak Satış Merkezi Süleymaniye mah. Kayserili Nail İş Hanı No:2C/2d 34400 Fatih/İstanbul/Türkiye adresinde faaliyetlerini yürüten Gülten Ural Feyza Oyuncak (“FEYZAOYUNCAK”) ait bir ürün pazarlama ve online satış sitesidir.


2

Sözleşmenin Konusu: İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu FEYZAOYUNCAK’ın sahip olduğu internet sitesi feyzaoyuncak.com.tr’nin ve Online B2B Platformunun kullanım koşullarının belirlenmesi ve Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr’den faydalanmak için üyelik kaydı gerçekleştiren kişinin (“Üye”) üyeliğine ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesidir.


3

Hak ve Yükümlülükler 1. Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve tam olduğunu beyan ve taahhüt eder. 2. Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesine üye olurken belirlenen şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyelik maili geldiğinde giriş yapıp kendi şifresini belirlemesi gerekir. 3. Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. 4. Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 5. Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. 6. FEYZA OYUNCAK, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FEYZA OYUNCAK’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup FEYZA OYUNCAK’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FEYZA OYUNCAK’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 9. FEYZA OYUNCAK’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. 10. Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı FEYZA OYUNCAK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez. 11. FEYZA OYUNCAK tarafından Online B2B Platformu ve feyzaoyucak.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 12. FEYZA OYUNCAK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunmak için Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. FEYZA OYUNCAK, Üyenin Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 13. Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında FEYZA OYUNCAK iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Online B2B Platformu ve sunman.com.tr’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, FEYZA OYUNCAK iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, FEYZA OYUNCAK iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece FEYZA OYUNCAK iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve FEYZA OYUNCAK iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini FEYZA OYUNCAK’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. 14. FEYZA OYUNCAK web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, FEYZA OYUNCAK web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 15. Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr üzerinde Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre FEYZA OYUNCAK veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aralarında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler FEYZA OYUNCAK tarafından görülmez ve kaydedilmez). Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr’de üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. 16. FEYZA OYUNCAK, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SUNMAN web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 17. FEYZA OYUNCAK, Sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


4

Fikri Mülkiyet: Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr web sitesi, “Feyza Oyuncak” markası ve logosu, FEYZA OYUNCAK tarafından oluşturulan yahut oluşturtulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı FEYZA OYUNCAK’ın mülkiyetindedir. Üye FEYZA OYUNCAK’a ait herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet haklarını FEYZA OYUNCAK'ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda FEYZA OYUNCAK’ın izni olmaksızın kullanamaz.


5

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması: 1. FEYZA OYUNCAK’ın veri gizliliği, kişisel verilerin korunması ve gizlilik ile ilgili politikalarına Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşılabilir. Üye tarafından web sitesine beyan edilen ve paylaşılmasına açık rıza gösterilen kişisel veriler; sözleşmesel yükümlülüklerin ifası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metninde belirtilen amaçlar dahilinde toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. 2. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 3. Her Üye, Online B2B Platformu ve feyzaoyuncak.com.tr’ye üyelik kaydı yapmakla, FEYZA OYUNCAK’ın Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını kabul ettiğini ve kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde işlenmesi, saklanması, kullanılması, kaydedilmesi ve muhafazasına izin ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6

Muhtelif Hükümler: 1. İşbu Sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FEYZA OYUNCAK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FEYZA OYUNCAK, Üyenin Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 2. İşbu Sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 3. Üyenin, üyelik kaydı yapması Üyenin bu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş kabul edilir. 4. İşbu Sözleşmenin esasını teşkil etmeyen herhangi bir maddesinin geçersiz kılınması Sözleşmenin bütününe etki etmeyecek ve kalan maddeler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 5. Üyenin FEYZA OYUNCAK’a bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal kayıtlı elektronik posta olarak kabul edilir. 6. Taraflar, FEYZA OYUNCAK’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


7

Ticari Elektronik İleti: 1. FEYZA OYUNCAK kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem uygulamaları için FEYZA OYUNCAK tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, e-posta/mail, sosyal medya, online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelere ticari elektronik iletiler gönderilebilir. 2. FEYZA OYUNCAK, işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye, işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda […] adresine e-posta göndererek iptal edebilir.

ÜYELİK BAŞVURUSU
0

₺0,00